Manşet Haberleri

‘Uzaktan kumandalı yargıç düşünülemez’

‘Özel hayata saygı’ sempozyumunda konuşan AYM Başkanı Arslan, “Hukuk devletinde, uzaktan kumandalı yargı da, yargıç da düşünülemez. Yargı mensuplarının şiarı akıl, ahlak ve adalet olmalıdır” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, “Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan veya iradesine ipotek konmasına izin veren kişiden hâkim olamaz. Hukuk devletinde, uzaktan kumandalı yargı da, yargıç da düşünülemez” dedi.

Başkan Arslan, “Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı” başlıklı sempozyumun açılış konuşmasında, çarpıcı mesajlar verdi :

YARGININ ŞİARI: 3A

“Meşum darbe teşebbüsünden çıkarılması gereken çok sayıda ders vardır. Belki de bu derslerin en önemlisi ve en başında geleni, bir ülkenin geleceği bakımından, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının ne kadar hayati olduğu gerçeğidir. Hukuk devletinde, uzaktan kumandalı yargı da, yargıç da düşünülemez. Hukuku uygulamakla ve adaleti tesis etmekle görevli olan başta hâkimler olmak üzere yargı mensuplarının şiarı 3A, yani akıl, ahlak ve adalet olmalıdır.

Vesayet altındaki yargısal akıl ise adaleti tesis edemez. Bunun en canlı ve yıkıcı örneğini ülkemizi 15 Temmuz darbe girişimine götüren süreçte yaşadık. Akıllarını ve vicdanlarını başkalarına teslim edenlerin yaptıkları ve yaşattıkları hukuksuzluklara hep birlikte şahit olduk.

AKLINI KİRALAYANDAN HÂKİM OLMAZ

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden çok önce bu salonda yaptığım ilk konuşmada konuya ilişkin görüşlerimi şu sözlerle paylaşmıştım; ‘Unutmayalım ki, fikri ve vicdanı hür olmayandan hâkim olmaz. Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan veya iradesine ipotek konmasına izin veren kişiden hâkim olamaz. Hukuk devletinde, uzaktan kumandalı yargı da, yargıç da düşünülemez’. Hukuk ve adalet açığı bir ülkenin geleceği bakımından her türlü açıktan daha tehlikelidir.

Anayasa’nın 20. maddesine göre herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

AYM’ye göre özellikle ‘millî güvenlik açısından önem arz eden kadrolara atanacak kişilerin tabi olacağı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması konusunda kanunla temel çerçeveyi ortaya koyan kurallar getirilmesi elbette mümkündür’. Başka bir ifadeyle devlet, anayasal sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranış içinde olduğunu tespit ettiği kamu görevlilerinin görevden çıkarılmaları veya başka idari yaptırıma tabi tutulmaları yönünde işlem yapabilecektir.”

ORWELL DEHŞETE DÜŞERDİ

AYM Başkanı, İngiliz yazar George Orwell’ın, ‘1984’ adlı romanına atıf yaptı. Arslan, “Orwell’e göre iktidarın en etkili gözetleme aracı televizyondur. Orwell, bugün yaşasaydı kitabında tasvir ettiği distopik dünyanın aşıldığını hayretle gözlemler, ‘küresel büyük biraderi’ görmekten dolayı dehşete düşerdi” dedi.A

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir