GündemManşet Haberleri

İstanbul Sözleşmesi kararı!

Danıştay 10. Dairesi, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini oyçokluğuyla reddetti.

Bu karar, başvurucuları arasında CHP ve STK’ların da olduğu 200’ü aşkın yürütmeyi durdurma davasının da reddi anlamını taşıyor. Karara 7 gün içinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda itiraz edilebilecek.

TAKDİR YETKİSİ CUMHURBAŞKANININ

14 sayfalık kararda, TBMM’nin sözleşmeyi onaylarken, yürütme organı Cumhurbaşkanı’na feshetme yetkisi verdiği vurgulandı. Kararda, “….Milletlerarası antlaşmayı onaylayıp onaylamama konusunda takdir yetkisi bulunan Cumhurbaşkanının, yürütme faaliyetine ilişkin fesih yetkisini kullanırken yasama organının bir işlem tesis etmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmaktadır” denildi. Üyeler İbrahim Topuz ve Ahmet Saraç ise sözleşmenin ancak yeni bir kanun çıkarılarak feshedilebileceği gerekçesiyle karşı oy kullandılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir